2% parama

Mieli Tėveliai,

 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512 (02 versija), kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą Todėl labai prašome pasinaudoti savo teise ir 2 % sumokėto pajamų mokesčio pervesti lopšeliui-darželiui „Riešutėlis“, kurį lanko Jūsų vaikutis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmėte Vilniaus lopšelį-darželį „Riešutėlis“. Mes tikimės, kad Tėveliai, seneliai, geri kaimynai, darbuotojai ir kiti geros valios žmonės bus dosnūs ir šiais metais.

Pernai Jūsų visų dėka buvo surinkta 11489,57 Lt (3330,15 eurai). Didelė dalis gautų 2 % lėšų 4044,36 Lt (1172,28 eurai) buvo panaudota ugdymo proceso tobulinimui: nupirkta vaikams žaislų, ugdymo priemonių, knygų, dėlionių. Kita dalis buvo panaudota vaikų ugdymo sąlygų gerinimui: darželio remontui panaudota 4224.32 Lt (1224,44 eurai), kitoms reikmėms: 3220,89 Lt. (933,59 eurai) (šaldytuvas virtuvei, kompiuteris raštinei, vartai, varteliai, dalis tvoros).

Maloniai prašome iki gegužės 1-mos dienos užpildyti specialią formą FR 0512 versija 02. Užpildytą formą paramos davėjas galima patiems pristatyti į VMI arba Vilniaus lopšelį-darželį „Riešutėlis“. Forma turi būti įdėta į voką, vokas užklijuojamas ir paramos davėjas pasirašo užklijavimo vietoje (kad nebūtų galima pažeisti užklijavimo nepažeidus voko). Prašymo formas nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai – juos galima užpildyti ranka. VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriu.

Tie, kurie privalo pateikti savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

 

Brangindami Jūsų laiką, kviečiame kreiptis į grupės auklėtoją ar administracijos darbuotoją, jie užpildys formą, o Jums reikės tik pasirašyti.

Paramą (vadinamuosius 2%) gali pervesti ne tik įstaigos darbuotojai, jų šeimų artimieji, ugdytinių tėveliai, bet ir būsimų ugdytinių šeimos nariai, kaimynai, bendradarbiai bei kiti geros valios žmonės.

Vaikučių ir visos bendruomenės vardu dėkojame tiems, kurie ir šiais metais prisidės prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikučių ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Įstaigos rekvizitai

Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Riešutėlis“
Įstaigos kodas: 190013621
Adresas: Erfurto g.21 LT-04220, Vilnius
Banko sąskaita: LT134010042403912736
Bankas: DNB

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS

Paramos (2 %) sąskaita SEB banke Nr. LT80 7044 0600 0403 2015

Labdaros sąskaita SEB banke Nr. LT68 4010 0424 0395 1807