1,2% parama

PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 1,2 PROC.

MIELI TĖVELIAI IR KT. GEROS VALIOS ŽMONĖS,

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512 (02 versija), kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą Todėl labai prašome pasinaudoti savo teise ir 2 % sumokėto pajamų mokesčio pervesti lopšeliui-darželiui „Riešutėlis“, kurį lanko Jūsų vaikutis.

Jei apsisprendėte paaukoti 2% lopšeliui-darželiui „Riešutėlis“ prašome iki 2021 m. gegužės 1-mos dienos užpildyti specialią VMI prie FM patirtintą formą FR 0512 versija 02. Užpildytą formą paramos davėjas gali pats pristatyti į VMI arba Vilniaus lopšelį-darželį „Riešutėlis“ ir perduoti gr. auklėtojai. Forma turi būti įdėta į voką, vokas užklijuotas ir paramos davėjo pasirašytas užklijavimo vietoje (kad nebūtų galima pažeisti užklijavimo nepažeidus voko). Prašymo formas nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai – jas galima užpildyti ranka. Arba prisijungus prie VMI interneto svetainės adresu www.vmi.lt

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmėte Vilniaus lopšelį-darželį „Riešutėlis“. Mes tikimės, kad Tėveliai, seneliai, geri kaimynai, darbuotojai ir kiti geros valios žmonės bus dosnūs ir šiais metais.

Pernai Jūsų visų dėka buvo surinkta 2868.52 Eur. Panaudojome 1657.60 Eur: 269.60 Eur. panaudota  nykštukų sodo ir gėlyno įrengimui, 228 Eur – kiemo puošimui šv. Kalėdų šventei, 80 Eur. – rugsėjo pirmosios šventės personažų drabužiams, 1080 Eur. avarinės būklės medžių pjovimui ir nugriuvusių medžių tvarkymui. Likutis – 1210.92 Eur.    

2021 m. už surinktas 2 proc.  lėšas planuojame atnaujinti lauko vaikų žaidimų erdves sporto įrenginiais (karstynėmis, čiuožynėmis, spyruokliukais, vaikiškais treniruokliais, balansinėmis sūpynėmis ir t.t.),  panaudoti skubiems pirkimams ugdymo proceso organizavimui ar avarinių padarinių šalinimui (jei tokia būtinybė iškils).

Dar kartą vaikučių ir visos bendruomenės vardu dėkojame tiems, kurie ir šiais metais prisidės prie lopšelio-darželio „Riešutėlis“ tobulinimo, savo vaikučių ugdymo(si) ir žaidimo sąlygų gerinimo.

Ačiū už Jūsų aktyvumą. Gera kartu kurti saugią ir kūrybišką aplinką mūsų vaikams Darnus  bendradarbiavimo pavyzdys augina bendrumo, didžiavimosi šeima, darželio bendruomene, jausmus J

            VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ VARDU TARIAME NUOŠIRDŲ  A Č I Ū !

 

Direktorė Rūta Gekienė

El.p.: rastine@riesutelis.vilnius.lm.lt

Kilus klausimams galite kreiptis ir telefonu: 8-670-03272