1,2% parama

PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 1,2 PROC.

MIELI TĖVELIAI IR KT. GEROS VALIOS ŽMONĖS,

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą Todėl labai prašome pasinaudoti savo teise ir 1,2 % sumokėto pajamų mokesčio dalį pervesti lopšeliui-darželiui „Riešutėlis“, kurį lanko Jūsų vaikutis.

Informuojame, kad nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami. 

Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau – VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą.

Daugiau informacijos apie tai kaip galima skirti pajamų mokesčio dalį

https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas1

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmėte Vilniaus lopšelį-darželį „Riešutėlis“. Mes tikimės, kad Tėveliai, seneliai, geri kaimynai, darbuotojai ir kiti geros valios žmonės bus dosnūs ir šiais metais.

Pernai Jūsų visų dėka buvo surinkta 2787,88 Eur. Panaudojome 1000  Eur: avariniam medžių šalinimui,  80 Eur. – rugsėjo pirmosios šventės personažų drabužiams, 80 Eur. – skubiam viryklės remontui, 18 Eur. – socialinio pedagogo mokymai. Likutis – 1609,88 Eur.    

2022 metais (už 2021 m. ataskaitinį laikotarpį)  už surinktas 1,2 proc.  lėšas planuojame įsigyti kondicionierių grupėms bei skubiems pirkimams ugdymo proceso organizavimui ar avarinių padarinių šalinimui (jei tokia būtinybė iškils).

Ačiū už Jūsų aktyvumą. Gera kartu kurti saugią ir kūrybišką aplinką mūsų vaikams Darnus  bendradarbiavimo pavyzdys augina bendrumo, didžiavimosi šeima, darželio bendruomene, jausmus

            VAIKUČIŲ IR DARBUOTOJŲ VARDU TARIAME NUOŠIRDŲ  A Č I Ū !

Įstaigos kodas: 190013621, adresas: Erfurto 21, Vilnius. Darželis nėra PVM mokėtojas

Direktorė Rūta Gekienė

El.p.: rastine@riesutelis.vilnius.lm.lt

Kilus klausimams galite kreiptis ir telefonu: 8-670-03272