Svarbi informacija

Kaip su vaikais kalbėtis apie karą Ukrainoje


Tėveliams apie vaikų adaptaciją


Maitinimo organizavimas

Mokestis už darzelį

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą (1)

Mieli tėveliai ar globėjai


TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ) DĖMESIUI

Atsižvelgiant į bendras LR SAM rekomendacijas susijusias su Covid-19 pandemija buvome priversti pertvarkyti  lopšelio-darželio darbą. Suprantame, kad norisi gyventi kaip anksčiau, todėl pokyčiai kelia tam tikrų nepatogumų, tačiau turime visus informuoti, kad  šiais mokslo metais lopšelyje-darželyje nebus organizuojami papildomo ugdymo užsiėmimai (būreliai). Šis sprendimas buvo priimtas, dėl to, kad tarp meninio ugdymo ir kūno kultūros užsiėmimų turi būti daroma 10-15 min. pertrauka pravėdinti ir dezinfekuoti salę, todėl užsiėmimai persikėlė ir į popietinį laiką. Dėl šios priežasties laisvo laiko salės nuomai užklasinei veiklai neliko. Svarbu, kad visi suprastumėte organizacinių pokyčių reikalingumą. Jie buvo atlikti  todėl, kad galėtume labiau saugoti vieni kitus: vaikus, vaikų šeimas, mokytojus,  visus darbuotojus.

Administracija


Tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui!!!

 

Jūsų dėmesiui svarbi  informacija apie sąskaitų už ugdymą gavimą elektroniniu paštu.

Informuojame, kad Jūsų patogumui yra galimybė sąskaitas už ugdymą gauti elektroniniu paštu. Jūs turėtumėte Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ pažymėti varnele sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome būtinai pasitikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinkite. Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu.