Lopšelio-darželio dainelė – himnas

RIEŠUTĖLIO HIMNAS
Ant kalnelio prie pušyno
Pačiame centre Lazdynų
Įsikūręs mūs darželis
„Riešutėlis“ jo vardelis.

Jeigu eisite kartais
Pro lazdynus žalius.
Prašom, prašom užsukit
Aplankykite mus.

Kur vingiuoja takelis
Prie namelių  jaukių
Riešutėlio darželis
Pilnas, pilnas vaikų.

Mes čia žaidžiam ratelį,
Ir dainuojam smagiai.
Ir Jūs mūsų darželį
Prisiminsit ilgai.

Mes mergaitės ir berniukai
Kaip pupytės ir žirniukai.
Augam, augam pa mažu
Visi sako, kaip gražu.

                                                Muzika ir žodžiai meninio ugdymo pedagogės: Otilijos Glodienės