Vizija, misija, filosofija, vertybė

Vilniaus m. lopšelio-darželio „Riešutėlis“

 

Vizija – šiuolaikiška, atvira kaitai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, teikianti kokybišką ugdymą, telkianti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.

 

Misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą bei aktyvų dalyvavimą ugdymosi procese, atliepiančiame individualius vaiko poreikius bei užtikrinančius prielaidas sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

Filosofija – Saugus, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas. Kiekvienas vaikas – individuali asmenybė.

 

Vertybės:

Nuoširdumas;

Dėkingumas;

Pagarba vienas kitam;

Rūpinimasis vienas kitu;

Sveiko gyvenimo būdas.