Vizija, misija, filosofija, vertybė

Vilniaus m. lopšelio-darželio „Riešutėlis“

 

Vizija

       Moderni, besimokanti, atvira naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti kokybiško ugdymo/si tikslų, tenkinanti kiekvieno vaiko poreikius, ugdanti  aukštą kiekvieno vaiko kultūrą, siekianti visų bendruomenės narių partnerystės.

 Misija

Saugoti ir stiprinti fizinę, psichinę sveikatą, ugdyti psichines vaiko galias, stimuliuojant asmenybės pagrindų vystymąsi, puoselėjant jos individualumą, iniciatyvą, kūrybiškumą.

Filosofija

Saugus, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas. Kiekvienas vaikas – individuali asmenybė.

Vertybė

Svarbiausia vertybė yra vaiko, jo šeimos ir pedagogo ryšys.