Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

 

Vardas pavardė

Pareigos

Pedagoginis darbo stažas

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Rūta Gekienė

Direktorė

31 metų

Aukštasis universitetinis

III vadybinė, Auklėtoja ekspertė

Vilma Daugirdienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

24 metai

Aukštasis universitetinis

III vadybinė, Auklėtoja metodininkė

Mindaugas Stankevičius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

16 metų

Aukštasis universitetinis