KONFERENCIJA „VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO GEROJI PATIRTIS“

Paskelbta: 2018 m. lapkričio 07 d.