LIETUVĖLE MANA, TU GRAŽI ŠALELE…

Paskelbta: 2017 m. vasario 22 d.

Vasario 16-ji mūsų darželyje – viena svarbiausių švenčių metų švenčių rate. Kiekvienais metais mes ją ne minime, o tiesiog  švenčiame. Švenčiame su dainomis, šokiais, skambiais posmais. Šiais metais, pasitarę su bendruomene, nutarėme ją atšvęsti kitaip. Kad linksmiau būtų į vasario 16-osios šventę pasikvietėme savo kaimynus iš Lopšelio-darželio „Giraitė“. Sugužėjus į salę vaikučiams ir atvykus svečiams, auklėtojos Lina Nikalajevienė ir Nijolė Mateikienė Power Point programa pristatė Lietuvos respublikos valstybingumo simbolius ir  apžvelgė visus Lietuvos regionus. Auklėtojos vaikams ne tik parodė šių regionų vietą Lietuvos žemėlapyje, bet ir žaismingai pademonstravo,  kaip tuose regionuose gyvenantys žmonės tarmiškai kalba, kaip senovėje rengėsi. Atkreipė vaikų dėmesį, kad skyrėsi šiuose regionuose gyvenančių žmonių kalba, drabužių raštai, spalvos. Kad vaikams įdomiau būtų klausytis tarmiškos šnektos buvo pasitelkta vaizdo įrašai (įrašyta vaikų pasakojimai) ir gyvos auklėtojų, bei vaikų inscenizacijos. Šventės dalyvių buvo klausiama ar gali jie atpažinti, ką norėta vienu ar kitu pasakojimu pasakyti, ką reiškia vienas ar kitas tarmiškas žodis, kokio regiono kalbą lengviausia suprasti, kuri jiems labiausiai primena tą, kuria jie kiekvieną dieną kalba darželyje, namuose. Po pristatymo vaikai dainavo, lingavo į taktą, plojo. Renginio pabaigoje visi vaikučiai buvo pakviesti į kiemą. Ten jų laukė siurprizas:  didžiulės geltonos, žalios, raudonos spalvos balionų puokštės.

Kad valstybingumo simbolio, vėliavos, spalvos labiau įsimintų vaikai į kiemą rinkosi nešini trijų spalvų (geltonos, žalios, raudonos) balionais, kuriais papuošė darželio kiemą, pavėsines, medžius. Susirinkę lauko estradoje vaikai labai stebėjosi tokia gausa balionų. Vaikų buvo klausiama kokių spalvų balionai atnešti. Vaikams atsakius buvo paklausta ką vaikams primena šios spalvos? Tada buvo pasiūlyta kartu su auklėtojomis iš balionų sudėlioti  stilizuotą Lietuvos vėliavą. Kai šis darbas buvo atliktas vaikai  džiugiai šaukdami: „Mes mylim Lietuvą“ paleido į dangų visą virtinę geltonos, žalios, raudonos spalvos balionų. Kylant balionams vaikai skandavo žodį „Lietuva, Lietuva…“ tol, kol mažytis stilizuotos Lietuvos vėliavos taškelis išnyko dangaus mėlyje.

Net vakare, kai atėjo metas eiti į namus, darželyje vyravo šventiška nuotaika. Vaikai kartu su tėveliais nešini vaikučių pasigamintomis trispalvėmis vėliavėlėmis vaikščiojo po išpuoštą balionais teritoriją, dalijosi patirtais dienos įspūdžiais su tėveliais, mamytėmis, seneliais, močiutėmis, broliukais ir sesutėmis.

 

Lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktorė Rūta Gekienė

Lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Daugirdienė