Pilietinė akcija „Sausio 13-osios atmintis gyvai“

Paskelbta: 2022 m. sausio 14 d.

Vilniaus lopšelis darželis „Riešutėlis“ prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Visuose languose sausio 13-ąją įsižiebė atminimo žvakelės.  Vyresnieji vyko prie televizijos bokšto –  uždegė žvakeles kritusiems didvyriams. Grupėse vyko edukaciniai pilietiškumą skatinantys užsiėmimai, vaikai spalvino laisvės simboliu tapusias gėlės – neužmirštuoles, piešė televizijos bokštą.