Tolerancijos diena

Paskelbta: 2021 m. gruodžio 06 d.

Tolerancijos diena

Simbolis – „Tolerancijos miestas“

2021 m. lapkričio 16 d.

Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena.

 

Skirtinga vaikų-ugdytinių etninė kilmė, lytis, fizinė ir psichinė būklė, ugdymosi tempas ir stilius, šeimoje puoselėjami religiniai įsitikinimai ir kiti skirtumai, kelia pedagogams nemažai sudėtingų klausimų.

Todėl labai svarbu, kad pedagogai būtų jautrūs skirtumams ir įvairovei bei galėtų padėti vaikams įveikti išankstines nuostatas bei stereotipinį mąstymą kitokių asmenų atžvilgiu.

Tolerancija – vienas iš socialinės kompetencijos komponentų.

,,Vaiko tolerancijos lygis yra svarbi prielaida tarpusavio supratimui, doriniais jausmais grįstiems santykiams ugdyti, todėl labai svarbu nuo pat ankstyvojo amžiaus ugdyti vaikų gebėjimą suprasti kitus žmones ir jiems padėti“( Gevorgianienė, V. Specialusis ugdymas, I, 10 – 15)

Pagrindinė užduotis: mokytojoms įtraukiant vaikus parengti apipavidalintą vaizdinę priemonę  ,,Stebuklingasis tolerancijos miestas“.

Tai gali būti piešiniai, koliažai, taip pat erdviniai maketai (pavyzdžiui, miestas iš dėžučių).

  • Tolerancijos miestas gali būti tas, kuriame gyvename, tačiau gali būti kuriamas miestas, apie kurį svajojame, kuriame norėtume gyventi.

Tikslas: vaikams formuoti tolerantiško bendravimo ir elgesio įgūdžius tarp bendraamžių ir suaugusiųjų.

Uždaviniai:

  • Aiškindamiesi turimą atlikti užduotį ugdys tolerantiško elgesio įgūdžius;
  • Įtvirtins žinias apie deramą elgesį artimoje aplinkoje;
  • Plėtos žinias susijusias su tolerancijos sąvoka;
  • Sukurs susijusią su tolerancija apipavidalintą vaizdinę priemonę.

 

Mąstykite kūrybiškai, sėkmės J

Psichologė Rūta Naugžemytė